Steeds vaker klinkt de oproep om ondanks alles met IS te onderhandelen. Zelf heeft de terreurorganisatie wel wat ideeën over hoe zulke onderhandelingen eruit moeten zien.

In haar tv-college merkte de (terecht) veelgeprezen terrorismedeskundige Beatrice de Graaf op dat er ondanks alles wel met IS onderhandeld moest worden, sterker nog, dat de organisatie dat zelf had aangeboden en dat er, aangezien IS een blijvertje is, weinig anders op zit dan op die uitnodiging in te gaan. Ze verwees daarbij naar DABIQ, het Engelstalige glossy magazine waarin de organisatie gratis en juichend zijn activiteiten in de wereld toelicht.

Dat was een opmerkelijke aanbeveling die enige nadere aandacht behoeft, zeker na ‘Brussel’, dat op het eerste gezicht moeilijk als een onderhandelingsaanbod aan de westerse liberale democratie kan worden uitgelegd. Nu ben ik niet principieel tegen onderhandelen met je vijand, en ik weet ook dat onderhandelen niet per se als handreiking maar neutraal als...