Wereld

De herdenking van het begin van de Eerste Wereldoorlog, honderd jaar geleden, heeft nu al tot een berg van vergelijkingen geleid. Vertoont de toestand in de wereld anno 2014 trekken van die van 1914?

De wereld heeft er niets bijgeleerd, zeggen de pessimisten en dat voorspelt onheil. De wereld is totaal anders, zeggen anderen. De boodschappers van die ook zeer verdedigbare stelling heffen de vinger, maar zien kansen om een fataliteit als de Eerste Wereldoorlog te vermijden.

Ik doe maar een greep uit de ontelbare bespiegelingen, en dek me vast in tegen het verwijt van zelfplagiaat. Want dit is niet de eerste, en misschien niet de laatste 1914-column.

Norman Angell schreef ruim een eeuw geleden een wetenschappelijke bestseller, The Great Illusion. Daarin hield hij het uitbreken van een wereldoorlog voor onmogelijk omdat verstandige landen zich toen al realiseerden dat door de onderlinge verwevenheid de kosten van zo’n onderneming niet zouden opwegen tegen de ‘voordelen’....