Als onze parlementariërs zich niet gaan oefenen in terughoudendheid, wordt 2015 het jaar van de dedecentralisatie.

Wat is erger dan een overmoedige, overhaaste, slecht doordachte en budgettair onverantwoordelijke decentralisatie? Precies: een heel vlug alweer teruggedraaide overmoedige, overhaaste, slecht doordachte en budgettair onverantwoordelijke decentralisatie.

Horende doof zet de politiek door. Geen keus. De bezuinigingen zijn ingeboekt

En dat is waar we op afstevenen. Nog een paar weken, dan ‘decentraliseert’ Den Haag de zorg voor de jeugd, voor de ouderen en voor de verminderd arbeidsgeschikten. Deze drie ‘decentralisaties in het sociale domein’ zijn de grootste bestuurlijke reorganisatie uit de recente geschiedenis. Gemeenten krijgen er per 1 januari voor ruim 15 miljard euro aan taken bij (dat is bijna eenderde van de budgettaire omvang van het huidige takenpakket). En daarop gaat het Rijk dan de komende jaren weer 6 miljard bezuinigen, becijferde de Raad...