Bij de boeken top-1 hoort een Republiek der Letteren-podcast. Voor de laatste keer – want Jeroen gaat naar Elsevier Weekblad. De onvolprezen letterenman gaat nog één keer in gesprek met eindredacteur (en medeboekenliefhebber) Marleen Slob over de ontwikkelingen in literaire wereld: nieuwe boeken, nieuwe vertalingen en prijswinnaars passeren allemaal de revue.

Hoe schrijf je literair over de brexit? In ieder geval niet zoals Ian McEwan in zijn novelle The Cockroach, vrij naar Kafka’s voorbeeldverhaal Die Verwandlung. De beoogde satire sneeuwt daar onder door de woede van de schrijver over de Brexit en dat resulteert in te makkelijk effectbejag en flauwiteiten. Nee, dan de oude vos John le Carré. Die kan het wél in zijn zesentwintigste boek Agent Running in the Field. In de Nederlandse vertaling is gekozen voor een andere, betekenisloze titel: Spion buiten dienst – daarover later meer.

Kijken wie het zegt

Achtentachtig is de Britse spionageschrijver John le Carré...