Een wereldbeeld is als een lens waardoor je alles ziet, zonder dat je je daarvan echt bewust bent, schrijft de Brits-Amerikaanse auteur Jeremy Lent in zijn nieuwe boek The Web of Meaning. Integrating Science and Traditional Wisdom to Find Our Place in the Universe. Hierin integreert hij wetenschappelijke inzichten uit de (evolutie)biologie, ecologie, kwantumfysica, neurowetenschappen en het systeemdenken met concepten uit het taoïsme, boeddhisme, neo-confucianisme en het wereldbeeld van inheemse culturen.

Centraal daarin staat het begrip interconnectedness: het inzicht dat alles met elkaar verbonden is en dat het leven op aarde één groot ecosysteem vormt waarin alles op elkaar inwerkt en van elkaar afhankelijk is, en waarvan wij onderdeel zijn. ‘Dat betekent dat alles wat elders ter wereld gebeurt, ons ook raakt. Dat bleek wel tijdens de coronapandemie,’ zegt Lent via een videoverbinding vanuit Berkeley aan de westkust van de VS. ‘En het betekent ook dat alles wat wij doen...