Dit verhaal is ook te beluisteren. Hoofdredacteur Ward Wijndelts leest voor

Peperboompjes in het hellingbos, tientallen orchideeën in het grasland, lokaal wel veertig soorten planten per vierkante meter – en dús ook de grootste soortenrijkdom van bijen, vlinders, kevers en zangvogels. Niet André Rieu of de Amstel Gold Race, maar biodiversiteit is de grote rijkdom van Zuid-Limburg – een gebied dat ook vanuit Europees perspectief uniek is. Die rijkdom staat niet los van de rest van Nederland, maar is op een bijzondere manier verbonden met het laagland, dat door stikstofvervuiling, schaalvergroting en verdroging ecologisch in dramatische staat verkeerd. Maar de hoop op herstel is niet verloren, leren wij van de mensen die daar het best zicht op hebben.

Die hoop brengt ons naar Zuid-Limburg – waar zich ondanks overbemesting en gifgebruik nog de rijkste graslanden en bossen van Nederland bevinden, een schatkamer van bedreigde soorten die moet worden veiliggesteld.

Dit...