De Antillen zijn altijd Nederlands gebleven en buurland Frans-Guyana is nog altijd Frans. Was het onvermijdelijk dat Suriname in 1975 onafhankelijk werd?

‘Op dat moment was de onafhankelijkheid onafwendbaar; men wilde het in Suriname en het was het tijdsgewricht van dekolonisatie. Ik geloofde daar volledig in, zoals iedereen binnen links. Suriname was een van de latere landen. Nederland werd erop aangesproken, ook in de VN. Alle landen zouden onafhankelijk worden.

Als je nu terugkijkt, kun je wellicht vaststellen dat er in de huidige geglobaliseerde wereldeconomie ook andere relaties mogelijk zijn; wederzijdse Gemenebest-relaties misschien, of associaties. Daarom ben ik ook voor het handhaven van de relatie met de Antillen. De Antillen wilden ook geen onafhankelijkheid in de jaren zeventig en dat werd door de Nederlandse regering helemaal geaccepteerd. De onafhankelijkheid van Suriname zou nu niet meer zo onafwendbaar zijn als toen.’

De wens om tempo te maken met de...