Het eerlijke verhaal is dat van de derde werkelijkheid, die zich tussen idealisme en realisme bevindt. Maar waar precies?

In een NRC-column over idealen en werkelijkheid dook ineens Frits Bolkestein weer op. Hij wordt daar door Bas Heijne in een ingewikkelde vergelijking tegenover Diederik Samsom geplaatst.

De laatste als de idealist die zijn hoofd stoot door vast te houden aan de strafbaarstelling van illegale asielzoekers. Moraal: het eeuwige lot van elke PvdA-leider is dat er compromissen moeten worden gesloten die tot wroeging en bloedneuzen leiden. Met VVD’ers als Bolkestein is het juist andersom. Die hebben geen last van dromerige idealen, maar zijn Realpolitiker. Hun pragmatisme pakt ‘vaak dodelijker uit dan idealisme’. Misschien leidt dat achteraf ook tot wroeging, maar ‘jammer dat Bolkestein daar nooit een boek over heeft geschreven’. Moraal: realisme is niet fraai, maar je kunt er mooi mee wegkomen.

Je kunt er een fijne ethische discussie over voeren, schrijft Heijne....