Psychiatrie zal nooit volledig empirisch zijn. Patiënten met meerdere complexe stoornissen mogen daarom niet het slachtoffer worden van bureaucratie en bezuiniging.

Hoe fijnmaziger de diagnoses in de psychiatrie, hoe meer de ingewikkelde gevallen buiten de boot vallen. Dat zijn de perverse effecten van marktwerking in de geestelijke gezondheidszorg, volgens psychiater Damiaan Denys in een interview in de Volkskrant. Het is lonender om lichtere patiënten met eenduidige stoornissen te behandelen dan hopeloze patiënten met verschillende diagnoses tegelijk. Correcte toepassing van de wetenschappelijk verantwoorde classificatieprocedures neemt een kwart van de werktijd in beslag en deze bureaucratie gaat ten koste van de zorg zelf.

De noodkreet van Denys kun je opvatten als een pleidooi voor meer menselijkheid in de psychiatrie: minder bureaucratie, minder belang hechten aan het juiste labeltje of aan productiviteit van de instelling en meer oog voor de noden van de individuele...