Tragisch verhaal: je bent intellectueel, in de dertig en maakt je zorgen over de toekomst van je partij, het CDA. Op zoek naar geestverwanten beland je in het bovenzaaltje van een café in de buurt van de Tweede Kamer. Daar ontstaat het ‘Schlemmerberaad’. Vier keer per jaar vinden inspirerende brainstorms plaats over wat er in Nederland moet veranderen: weg met de alles verstikkende bureaucratie, geef de macht terug aan onderwijzers, ouders en patiënten! Het wordt een doorslaand succes. De partij, die gedeprimeerd in de oppositie zit, is dankbaar voor de geestelijke input. De leden van het brainstormgroepje worden er zelf ook niet slechter van: de één brengt het tot directeur van het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA, de ander tot topambtenaar op het ministerie van Financiën, de derde krijgt een leerstoel aan de Universiteit van Tilburg. De euforie slaat toe als nummer vier fractieleider in de Tweede Kamer en kort daarna minister-president wordt. Nu gaat er wat gebeuren:...