Zelfs de grootste tegenstanders van het kabinet zullen, althans als ze iets verder kijken dan de krantenkoppen, moeten toegeven dat het kabinet in twee jaar meer voor elkaar kreeg dan menig naoorlogs kabinet in een volledige regeerperiode.

De ene na de andere grote stelselwijziging werd de afgelopen tijd door de Kamer geloodst: de beëindiging van het leenstelsel en de herinvoering van de basisbeurs, de hervorming van de arbeidsmarkt waar al jaren vruchteloos over werd gepraat, het zeer omstreden pensioenstelsel – de grootste stelselwijziging sinds de Tweede Wereldoorlog. Daar bovenop nog een gigantisch steunpakket om de gevolgen van de energiecrisis te dempen, enorme investeringen in Defensie, na decennia van kaalslag en bezuinigingen, en miljardenverslindende maatregelen voor het klimaat.

Ondanks dat alles was het kabinet zeldzaam impopulair: Rutte en zijn ploeg kregen er gedurig van langs als een besluiteloos clubje dat vrijwel niets uit de handen krijgt.

3 april 2021

Hoe is...