Volgens pensioenbeheerder APG is gas ‘een duurzaam alternatief voor olie’. Pardon?

Als je iemand moet kunnen vertrouwen, is het je dokter en je pensioenfonds. De eerste zorgt dat je gezond oud wordt, de laatste dat je oude dag ook een beetje leuk is.

Gelukkig hebben pensioenfondsen ook oog voor het welbevinden van de wereld waarin je een leuke oude dag hoopt te beleven. ‘Bij het beleggen van uw pensioenvermogen gaat het om meer dan financiële resultaten alleen,’ schrijft pensioenbeheerder APG, dat voor 4,5 miljoen Nederlanders de pensioenen beheert. ‘Daarom verliezen we milieu- en sociale aspecten (…) nooit uit het oog.’ En: ‘Wij zijn actief op zoek naar beleggingen die een oplossing bieden voor duurzaamheidsvraagstukken, bijvoorbeeld op het gebied van hernieuwbare energie.’

Dan de werkelijkheid. Waarom investeert APG in fossiele bedrijven die bedrijfsbelangen belangrijker vinden dan de toekomst van de aarde? ‘Ik pomp alles op wat ik kan oppompen om aan de vraag...