Camiel van Zilfhout, Geschiedkundige en projectmanager bij o.a. Amsterdams 4 en 5 mei comité en Stichting In mijn Buurt

‘2020 zou het jaar worden van 75 jaar vrijheid in Nederland. Op 4 mei waren er in Amsterdam alleen al meer dan veertig herdenkingen gepland om stil te kunnen staan bij het einde van de Tweede Wereldoorlog. Om, in het bijzijn van tienduizenden mensen, te kunnen zeggen: “Dat nooit meer.” Nu is er een grote kans dat al die buurtherdenkingen niet kunnen doorgaan. De behoefte om samen met buurtgenoten te herdenken is er wel nog steeds, en de oproep aan muzikanten om vanuit tuin of balkon de taptoe te spelen, wordt breed gedeeld. Om daarna in eigen huis stil te zijn om 20:00 uur.

De coronacrisis is grotendeels onvergelijkbaar met de Tweede Wereldoorlog. Wel maakt de crisis de vrijheidsbeperkingen van de oorlog beter invoelbaar. Toch is het moeilijk te zeggen hoe we over 75 jaar terugdenken aan de coronacrisis. De oliecrises van 1973 en 1979 werden toentertijd...