Economie

De werkloosheid stijgt. Dat lijkt zorgwekkend, maar wie beter naar de cijfers kijkt, ziet dat er vreugdevol nieuws in schuilt.

Want wat is de belangrijkste reden dat het aantal geregistreerde werkzoekenden oploopt? Komt het door al die ambtenaren die de overheid op straat zet? Jazeker, maar dat is slechts een deel van de verklaring.

Ligt het misschien aan het bedrijfsleven dat banen schrapt vanwege de crisis? Ook dat klopt, maar slechts ten dele. Ontslag en geschrapte banen zijn niet de belangrijkste redenen waarom sinds afgelopen juni de werkloosheid weer oploopt. De belangrijkste reden, dat zijn de nuggers.

De wat?

De nuggers.’Nuggers’ staat voor ‘niet-uitkeringsgerechtigden’. Het is de afkorting waarmee arbeidsmarktdeskundigen de mensen aanduiden die geen betaald werk hebben, geen onderwijs volgen en ook geen uitkering ontvangen. Het zijn er best veel: 1,6 miljoen turfde het Centraal Bureau voor de Statistiek er.

Het zijn schoolverlaters die vaak nog thuis wonen, of het...