In 1938 bracht de Engelse theaterschrijver Patrick Hamilton een thriller genaamd Gaslight ten tonele, waarin een man zijn echtgenote doet geloven dat zij gek is. Hij laat objecten tijdelijk uit het huis verdwijnen en doet alsof zij degene is die ze heeft verdonkeremaand, zonder dat ze daar zelf herinneringen aan heeft. Hij gaat er elke avond alleen op uit en laat haar wanhopend thuis. Dan hoort ze gestommel boven haar hoofd en worden de gaslampen spontaan gedimd.

Langzaam maar zeker begint ze haar man te geloven: ze zal wel gek zijn. Ze klampt zich aan hem vast, ontwikkelt zich tot een stereotiepe instabiele vrouw, hysterisch haast. Maar dan verschijnt een detective die uitlegt dat op de verdieping erboven een rijke vrouw is vermoord om haar juwelen. De moordenaar is nooit gevonden. Samen komen ze tot de conclusie dat de echtgenoot de moordenaar is, en hij het gestommel en het dimmen van het gaslicht veroorzaakte terwijl hij boven op zoek was naar de juwelen die waren...