Tot 15 maart deelt Freek de Jonge zijn overpeinzingen met Vrij Nederland. Vandaag: kunnen we praten over de gaswinning, Joris Luyendijk?

Beste Joris,

In zijn wegwuifpraatje bij Jinek durfde de heer Rutte te beweren dat Groningen zelf ook van het gas had geprofiteerd. Dat is ons bedenkelijk koloniaal verleden wegwuiven door te zeggen: ze aten zelf ook kroepoek.

Mensen in Groningen zijn murw.

Ze zijn gevangenen van de politiek die ze afhankelijk heeft gemaakt nu hun woningen onveilig en waardeloos zijn geworden.

De politici hebben aandacht voor een vluchteling, een incontinente bejaarde en een werkloze gehandicapte.

Mensen getroffen door het lot.

Maar zij die willens en wetens het slachtoffer van de levensstijl zijn, dolen moedeloos in het doolhof van de bureaucratie. Terwijl de onverantwoorde gaswinning doorgaat.

In geen van de debatten is duurzaamheid een item.

Kunnen we praten?

Meer Freek en anderen? Schrijf je in voor de nieuwsbrief.