Negenenvijftig werd Frans Smits, even jonggestorven als zijn vader. Nog meer symboliek, ditmaal voor zijn gang eind jaren zeventig van de provincie naar de hoofdstad: hij groeide op in het Limburgse Pey-Echt en op dinsdagochtend 27 juni 2017 stierf hij in zijn woonplaats Amsterdam, de stad waar hij naam zou maken als medeoprichter en later hoofdredacteur van het Historisch Nieuwsblad, als organisator en bedenker van onder meer de Maand van de Geschiedenis, het Nationaal Historisch Museum en de Libris Geschiedenis Prijs.

Dit nog: de veellezer werd dood gevonden voor zijn boekenkast. Nog een dingetje: de vader deed als militair mee aan de politionele acties en zoon Frans huwde juist een vrouw wier familie uit Indonesië kwam. Ze gaven elkaar in 1993 het jawoord, gehuld in traditionele Javaanse gewaden.

Was Frans Smits (1958-2017) gevoelig voor zulk magisch denken? Dat is niet met zekerheid te zeggen, want zelfs degenen die jarenlang met hem op de werkvloer verkeerden, zeggen dat hij...