Evert Nieuwenhuis houdt duurzaamheidsclaims tegen het licht. Deze week: ‘Ik zat fout. Dichtbevolkt Nederland heeft juist veel windmolens.’

En toen sloeg uw columnist de plank mis. Twee weken geleden vroeg ik mij hardop af waarom Nederland niet meer van windmolens houdt. Ooit zetten we met die even stoere als sierlijke machines de wereld naar onze hand, vandaag wil niemand de moderne variant ervan in zijn achtertuin hebben. Terwijl ook nu windturbines ons veiligheid en welvaart bieden: schone energie vermindert het stijgen van de zeespiegel en op termijn is windenergie goedkoper, zeker als we de verkapte subsidies voor fossiele brandstoffen in ogenschouw nemen (in Nederland bijna 10 miljard euro per jaar, berekende het IMF; zie de aflevering van vorige week). Onze voorvaderen omarmden de windmolens – in de Gouden Eeuw telde ons land er meer dan tienduizend, tot op de stadsmuren van Amsterdam aan toe – maar nu begroeten de inwoners van de lage landen windturbines met een...