Philippe Van Parijs

‘Het is formidabel wat er al is bereikt,’ zegt Philippe Van Parijs. Op de dag dat Vrij Nederland de Belgische filosoof en econoom in zijn Brusselse herenhuis spreekt, zijn de beurzen in de lage landen elf dagen op rij de diepte in gezakt. In de media overtroeven economen elkaar in het voorspellen van rampspoed en het afserveren van de Europese politici die niet bij machte zijn de crisis krachtig en eendrachtig te beantwoorden. Maar Van Parijs verwondert zich over zoveel zwartkijkerij.

‘Onze monetaire instellingen hebben nu al een aantal keren vermeden dat we terug zijn gegaan naar een crisis zoals in de jaren dertig,’ zegt hij. ‘De conflicten tussen Sarkozy en Merkel zijn kinderspel in vergelijking met wat we niet zo lang voor mijn geboorte hadden. Er is enorm veel wijsheid geaccumuleerd in onze Europese instellingen. Men onderschat hoe moeilijk het is de planeet te laten draaien op een vreedzame, efficiënte wijze, en is daardoor veel te pessimistisch over wat...