Eigenlijk is het niet zo relevant hoe oud Guno Jones is, vindt Guno Jones. ‘Het suggereert dat mensen in te delen zijn in bepaalde fases en dat er kenmerken bij die fases horen. Wijsheid bij ouderdom, of misschien het tegenovergestelde. Of het jeugdige is vitaal en seniore burgers zijn minder vitaal. Ik vind het interessanter om te spreken in termen als welke ervaring iemand heeft opgedaan. Er zijn mensen van 20, 25 die enorm veel hebben meegemaakt. Veel meer dan ik ooit zou kúnnen meemaken.’

Jones promoveerde in 2007 op een analyse van het politieke debat over burgers uit de voormalige kolonies. Sindsdien doet hij onderzoek, bijvoorbeeld naar postkoloniale migratie, nationale identiteit, burgerschap, het werk van Anton de Kom en hoe (politieke) partijen met het slavernijverleden omgaan. De evidente rode draad in zijn werk: het koloniale verleden van Nederland en vooral de doorwerking daarvan.

Die specialisatie heeft te maken met ‘de toevallige loop van zijn leven,’...