Op de agenda van het Witte Huis stond een bespreking met Republikeinse leiders van het Congres over een nieuwe immigratiewet. Maar toen stemde het Huis van Afgevaardigden over een resolutie die de racistische ‘ga terug naar je eigen land’-uitlatingen van president Trump afkeurde, en moest de bespreking worden uitgesteld. Wat er toe leidde dat dit nieuwe wetsvoorstel – 620 pagina’s dik – nog even in de politieke luwte blijft.

Lang zal dat niet duren, want de regering Trump stelt een drastische wijziging van het immigratiebeleid voor. We hebben het hier over legale immigranten, en dat zijn al decennia lang overwegend familieleden van Amerikaanse staatsburgers of ingezetenen.

Een duidelijke lijn

Die voorkeur voor familie wil Trump schrappen en vervangen met een systeem dat immigranten beoordeelt op wat ze de Amerikaanse samenleving te bieden hebben: vermogen, beheersing van de Engelse taal, opleiding, beroep. Republikeinse volksvertegenwoordigers staan achter dit idee van op...