Economie

Een nieuw soort school zou de spiraal van alsmaar stijgende onderwijskosten kunnen doorbreken.

Vorige week begonnen we een door autofabrikant Henry Ford geïnspireerd gedachte-experiment: zouden we een middelbare school kunnen verzinnen die in plaats van zes en een half duizend euro per leerling per jaar te kosten, uit de voeten kan met vierduizend euro per kop?

We hebben deze nieuwe school vorige week met behulp van wat informatie- en communicatietechnologie een stuk kapitaalintensiever gemaakt, en veel minder arbeidsintensief.

Tot slot kijken we naar de organisatie.

Waarom hebben pubers zo’n acht weken zomervakantie? Om te kunnen helpen op de boerderij, met hooien en oogsten.

Honderd jaar geleden, toen de meerderheid van de Nederlandse beroepsbevolking werkzaam was in de (arbeidsintensieve) landbouw, getuigde dit van een ijzeren logica. Maar is het niet vreemd dat die lange zomervakantie is gebleven terwijl de (kapitaalintensieve) landbouw nog maar een paar procent van...