‘Ik zie eerder angst dan dapperheid.’ Volgens oud-topambtenaar en wetenschapper Peter van Lieshout heeft de politiek tal van kansen gemist om te leren van de economische crisis. De onderzoeker verdiepte zich voor de respectabele Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) vier jaar lang in de toekomst van onze economie. Ook de aanpak van het kabinet nam hij daarvoor onder de loep. ‘Men hoopt dat we weer kunnen terugkeren naar de situatie zoals die was,’ verklaart Van Lieshout de afwachtende houding gedurende en na de crisis. Maar dat is valse hoop, waarschuwt hij: actie is nu echt geboden.

Te veel gepamperd

Bij aanvang van het onderzoek van de WRR in 2010 was premier Rutte nog opgetogen. Graag, riep hij: we moeten sterker uit de crisis komen! Maar toen Van Lieshout afgelopen november het lijvige rapport Naar een lerende economie presenteerde, was de politieke ontvangst niet echt bemoedigend. Het kabinet reageerde lauwtjes en zei het advies te zien ‘als...