Zeki Arslan van Forum, Instituut voor Multiculturele Vraagstukken

Eerwraak noemt hij een schande; de van oorsprong Turkse onderwijsadviseur Zeki Arslan is niet bang zijn mond open te doen. Als jongetje dat opgroeide op het Turkse platteland is hij nooit vergeten hoe geweldig hij het vond te leren lezen en schrijven op de dorpsschool. Zijn vader had gehoopt dat zijn zoon boer zou worden, net als hijzelf, maar Zeki zat altijd met zijn neus in de boeken. Al twintig jaar strijdt hij voor gelijke kansen voor allochtone leerlingen. ‘Ik weet uit ervaring hoe cruciaal het voor je toekomst is als je je kunt ontwikkelen.’

In de beginjaren was het een hele klus om ouders zover te krijgen dat ze het belang ervan inzagen zich met de opleiding van hun kinderen te bemoeien. Ze bleven weg bij ouderavonden, wisten soms niet eens waar de school van hun kind stond. Arslan: ‘Uiteindelijk kreeg ik ze in beweging, en toen ze zagen wat er mis was binnen veel zwarte scholen – te eenzijdig samengestelde...