Bestuurders en bankcommissarissen willen niet meer verhoord worden door ‘jonge dames’ van De Nederlandsche Bank. Is de toezichthouder nu gezwicht?

Ergens was het wel te verwachten. Nu de crisisstorm weer is gaan liggen en de banken en verzekeraars uit de ergste gevarenzone zijn geklommen, durven de hoogste bazen weer meer te mopperen over die o zo strenge DNB. De meeste kritiek laat de toezichthouder stoïcijns van zich afglijden, maar onlangs leek toezichtdirecteur Jan Sijbrand in het Financieel Dagblad even door de knieën te gaan.

Verbolgen topmannen hadden hun beklag gedaan dat DNB ‘dertigjarige psychologen’ op hun dak had gestuurd. De hoge heren – zelf veelal op leeftijd – wensten niet langer de maat te worden genomen door ‘dames die nauwelijks de dertig waren gepasseerd.’ Voortaan zullen afdelingshoofden en divisiedirecteuren de interviews afnemen, beloofde Sijbrand plechtig. ‘We brengen meer senioriteit in, omdat we merkten dat gesprekspartners niet altijd op...