Interview

1. Het geheugen is onbetrouwbaar

‘Een paar maanden geleden vertelde ik een groep brugklassers in Zwolle over mijn herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog. “Op een kruispunt gebeurt een ongeluk, een fietser en een auto botsen,” zei ik. “Een paar van jullie hebben het gezien. Na een week wordt jullie gevraagd naar de toedracht. Kwam die fietser nu van links of van rechts, en reed die auto hard of niet? Geheid dat er dan vijf à zes versies komen.” Die kinderen begrepen dat heel goed. Maar valse herinneringen zijn hardnekkig. Nog altijd wordt die befaamde radio-uitspraak van Colijn aangehaald, aan de vooravond van de inval van de Duitsers: “Gaat u maar rustig slapen.” Maar dat zei hij vier jaar eerder, na de bezetting van het Rijnland.’

2. Houd een archief bij

‘Ik ben gefascineerd door archieven; ik knipte al op de HBS. Een halve eeuw geleden ben ik echt een archief gaan aanleggen. Maar ja, 1962, dat is gewoon gisteren. Overheidsarchieven zijn er al veel langer en die...