In 2013 publiceerde de Vlaamse schrijver David Van Reybrouck, bekend van onder meer zijn internationale bestseller over de geschiedenis van Congo, zijn spraakmakende pamflet Tegen verkiezingen. Daarin pleitte hij voor radicale democratische vernieuwing: door loting geselecteerde burgers zouden inspraak moeten krijgen in de politiek om de democratie nieuw leven in te blazen.

Na de eerste kritiek werden zijn ideeën geleidelijk overgenomen op lokaal niveau: in tal van gemeenten in België en Nederland zijn inmiddels burgerfora georganiseerd, naar het voorbeeld van de G1000 die Van Reybrouck in 2011 in Brussel op touw zette. Ook met loting werd hier en daar geëxperimenteerd. Bij het verschijnen van het pamflet had...