Het was de Duitse filosoof Wilhelm von Humboldt (1767-1835) die bij het stichten van de universiteit van Berlijn bedacht wat daar bovenal geleerd zou moeten worden. Afgezien van studeren voor een beroep was het de bedoeling dat er ook gestudeerd werd voor het leven: er moest aan de vorming van de persoonlijkheid van de jongelieden gedaan worden. Daar komt het woord Bildung vandaan. Bildung was de vorming tot zelfstandige, vrije en goede persoonlijkheden met gevoel voor geschiedenis en cultuur. In de negentiende eeuw zou Bildung vooral door de bourgeoisie en conservatieve kringen worden gekoesterd. Die hadden de middelen om hun kinderen naar goede scholen en de universiteit te sturen.

Behoefte aan enige substantie

Twee eeuwen later beleeft Bildung al enige tijd een herwaardering, maar in een heel andere context. De algemene vorming van de Bildung is nu een ideaal geworden dat tegenwicht moet bieden aan de eenzijdigheid van de opleidingen op de hoge school of universiteit. Meer...