Op zoek naar antwoorden met Denker des Vaderlands Daan Roovers

Hoe kan de filosofie helpen om grip te krijgen op de grote vragen van deze tijd? Menno van den Bos raadpleegt elke maand Denker des Vaderlands Daan Roovers.