Jonah Falke leest zijn verhaal zelf voor.

In een lange bruine jas, met een leren tas op de rug, loopt Cok Vrooman van het station in Den Haag naar het kantoor van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), hij is onzichtbaar in een menigte. Terwijl hij de samenleving als geheel veel beter kent dan de meesten op straat. Prof. dr. Cok Vrooman is een socioloog die soms wat mistroostig in de verte staart.

Vrooman lijkt meer geïnteresseerd in cijfers dan in mensen. Maar in zijn werk zijn de mens en het cijfer niet van elkaar te scheiden. Het individu bestaat eigenlijk niet in deze wetenschap, mensen en hun overeenkomsten worden alleen van gepaste afstand zichtbaar. Hij benadert de sociologie vooral kwantitatief.

De afgelopen jaren werkte Vrooman als strategisch adviseur van het SCP aan een onderzoek dat de samenleving onderverdeelde in zeven groepen: de werkende bovenlaag, jongere kansrijken, de rentenierende bovenlaag, laagopgeleide gepensioneerden, de werkende middengroep,...