Duidelijk ontroerd deelde Caroline van der Plas bij de presentatie van het hoofdlijnenakkoord mee dat Nederlandse vissers – dankzij haar BBB – terugkeren in de titel van het landbouwministerie. Bovendien beloofde ze dat er op de Noordzee enorme visakkers komen – de Nederlandse Vissersbond reageerde opgetogen.

Politieke achteloosheid om buikpijn van te krijgen.

Vooropgesteld: het gaat slecht met de Nederlandse visserij, onder meer door de ruimtelijke strijd op zee. Er is behoefte aan beschermde natuur, oefenruimte voor de marine en zandwinning voor versterking van de Nederlandse kustlijn.

Bovenal verrijzen steeds meer windmolenparken op zee. In 2030 moeten die driekwart van onze elektriciteit opleveren, daarna gaat de groei door. Volgens onderzoeksbureau Deltares is uiteindelijk elk stukje water nodig om aan de klimaatdoelen te voldoen.

Dus wat wordt het? Meer windmolens of meer visruimte? Het akkoord kiest niet, het wil álles. Maar dat kan niet.

Zonder politieke keuzes...