Er zijn twee categorieën van bestaan. De mensen uit de eerste categorie zijn hulpeloze doelwitten voor verdriet, onrecht en turbulentie. De wereld van deze mensen is een wrede plek, maar het is een wereld waar ze wel onmiskenbaar deel van uitmaken. Deze mensen hebben altijd een thuishonk waarnaar ze kunnen terugkeren, hoe uitputtend of wreed het leven ook is. De mensen uit de eerste categorie weten waar ze horen en keren daar, in tijden van wanhoop, naar terug. In geval van nood, wees veilig.

De mensen uit de tweede categorie zijn eveneens hulpeloze doelwitten voor verdriet, onrecht en turbulentie. Ook hun wereld is een wrede plek, maar de mensen uit deze categorie weten niet of hun wereld wel echt van hen is. Het ligt niet aan hun loopje of aan een bepaald accent. De mensen uit de tweede categorie hebben geen stabiele positie waarnaar ze kunnen terugkeren, en daardoor voelen ze zich nooit ergens veilig of thuis. Voor deze mensen is overleven een dagtaak. Ze wonen op zee. Chaos is...