Dit verhaal is ook te beluisteren.

In het klaslokaal van de Amsterdamse openbare basis- en middelbare school DENISE werken leerlingen in kleine groepjes aan een opdracht. Naast een jongen die volgens het basisschooladvies prima vwo aankan, zit een meisje dat binnenkwam met een vmbo-advies. ‘Zij kan zo naar de universiteit,’ denkt Luc Sluijsmans. ‘Ze heeft alleen een taalachterstand waardoor ze nog wat extra tijd nodig heeft om haar taalvaardigheid bij te spijkeren.’

Luc Sluijsmans is schoolleider van DENISE, een school met nieuwkomers- en internationaal onderwijs. Zijn leerlingen hebben dikwijls een internationale achtergrond en zijn bij uitstek gebaat bij een latere selectie. Sluijsmans: ‘Kinderen die net in Nederland zijn, hebben logischerwijs vaak enorme taalachterstand. Ze hebben tijd nodig om op niveau te komen. Op een reguliere school beland je dan direct onderaan de ladder, waardoor je al je vakken op het laagste niveau moet doen. Zonde, want dat je de taal...