In zijn H.J. Schoo-lezing afgelopen maandag zei Sybrand Buma dat hij ‘boze burgers’ maar een vreemd etiket vindt voor mensen die naar plattere televisieprogramma’s kijken, lager onderwijs genieten en een wat minder highbrow culturele smaak hebben dan tevreden burgers. Ze zijn hun gemeenschap en identiteit kwijtgeraakt, het idee thuis en geborgen te zijn, en hebben het gevoel dat de elite er met hun vrijheid en gelijkheid vandoor is gegaan en het aan nieuwkomers heeft overhandigd, samen met hun kans op een baan. Maar die boze burgers moeten we volgens de CDA-leider niet zien als een afwijking van de norm, maar juist als normale Nederlanders.

Die ochtend hadden mannen met bivakmutsen xenofobe leuzen staan schreeuwen op het dak van een islamitische school in Amsterdam. Aan de gevel hing een spandoek: ‘Wie islam zaait, zal sharia oogsten,’ vrij naar een uitspraak van arabist Hans Jansen. Optimisten zagen misschien twee ontspoorde, extreem-rechtse individuen die schoolgaande kinderen bedreigden, maar Geert Wilders, leider van de tweede partij van ons land, sprak impliciet zijn steun uit door op Twitter een plaatje met dezelfde woorden te delen. De enige vraag is dus op welk dak de mannen volgende week zullen staan.

Op het spandoek was ook een Facebook-logo geschilderd met Ned. Verbond. erachter. Ik surfte naar de pagina en las een aantal berichten. Er was iets met Brussel, iets met Soros en natuurlijk iets met ons koningshuis en de Bilderberg-groep. En dan was er ook nog wat met een dictatoriale elite en omvolking. ‘Met boten, vliegtuigen en bussen worden zoveel mogelijk mensen van een ander ras en met een andere cultuur naar Europa en Nederland getransporteerd.’ Een groots complot dus, waardoor we onze identiteit en cultuur zullen kwijtraken aan de moslims, zo concludeerden de mannen met bivakmutsen.

Advertentie

Advertentie

Waren dit de boze burgers, pardon: normale Nederlanders, waar Buma het over had? Ze voldeden precies aan zijn beschrijving. Of bedoelde hij misschien de mensen die een islamitische basisschool op slot deden en van een uitgeprint doodshoofd voorzagen? Of de man die Sylvana Simons een bericht stuurde dat men haar ‘zwarte volk’ lekker in de slavernij had moeten houden omdat er toen tenminste geluisterd werd? Of de varkenskoppenleggers? Of de terug-naar-je-eigen-land-zeggers? Tot welk punt, kortom, kunnen burgers hun boosheid uiten en volgens Buma toch nog voor normale Nederlanders doorgaan? En wordt dat punt niet veel eerder bereikt als volksvertegenwoordigers die boosheid normaliseren?

Of bedoelde hij misschien de mensen die een islamitische basisschool op slot deden en van een uitgeprint doodshoofd voorzagen?

Huil maar, schreeuw maar, het is oké. Het ligt niet aan jou, maar aan de niet-normale Nederlanders. 

Trump maakte de taal van de neonazi’s zo salonfähig dat ze nu al scanderend in een fakkeloptocht de straat op durven. Eerst heeft hij hun boosheid vergoelijkt en aangewakkerd en vervolgens nog liters olie op het vuur gegooid. Hij noemde de neonazi’s dan wel geen normale Amerikanen, maar sloot ook zeker niet uit dat er ‘very fine people’ tussen zaten. De fakkeldragers voelden zich gehoord en gesterkt. Het is wachten op hun volgende uitstapje.

Buma sprak over verwarde tijden die om richting vragen. Daarna maakte hij verdwaasd een scherpe bocht naar rechts, waarbij hij een grote groep niet-normale Nederlanders onder de voet liep. Hadden ze maar netjes bij de kudde moeten blijven. En ik dacht: als dit die Nederlandse identiteit en cultuur zijn waar iedereen het over heeft, geef mijn portie dan maar aan Fikkie.