Terwijl radicale jonge boeren deze week snelwegen versperden met brandende hooibalen en politiewagens vernielden voor de deur van minister Christianne van der Wal, moest ik niet alleen denken aan het jaar 1990, toen boze boeren vanwege de graanprijzen met trekkers het Binnenhof belaagden, maar ook aan 2001, toen de veeteelt geteisterd werd door mond-en-klauwzeer. De gruwelijke beelden van grote grijpers die kadavers van geruimde koeien en varkens in containers tilden waren iedere dag te zien op de journaals.

Ook toen deden talloze wanhopige boeren hun verhaal. Ook toen waren er Europese regels in het spel, die de overheid dwongen in te grijpen. Ook toen ging het kwade gerucht dat de crisis door de overheid werd aangegrepen om de boerenstand moedwillig om zeep te helpen. Ook toen waren er rellen in de Gelderse vallei, werden snelwegen geblokkeerd, en werden politici zwaar bedreigd.

De verguisde minister heette toen Laurens Jan Brinkhorst van D66, de deftige politicus met de...