De overheid is gestaag bezig een van de belangrijkste onderdelen uit het Nederlandse belastingstelsel te slopen: het eigenwoningforfait (ewf). Veel mensen weten niet wat dat is, zeker als ze geen eigen huis hebben, maar ook als ze hun aangifte door een belastingadviseur laten doen. Geheel ten onrechte.

Het ewf is de bijtelling die eigenhuisbezitters bij hun inkomen moeten doen in hun belastingaangifte. Het belast het inkomen dat eigenhuisbezitters in natura genieten. Zij hoeven immers niet te huren, maar hebben wel woongenot van hun eigen woning. Als mensen hun eigen huis verhuren, dan worden hun huurinkomsten wel belast. Om precies dezelfde reden moeten mensen met een leaseauto een deel van de cataloguswaarde van die auto als inkomen in natura optellen bij hun belastbare inkomen.

Een dergelijke belasting bestaat al sinds de Wet op de vermogensbelasting, die in 1892 door de toenmalige liberale minister van Financiën Nicolaas Pierson werd ingevoerd. Per 1 mei van 1893 moesten...