Toen zelfs VVD-premier Mark Rutte op een partijbijeenkomst in 2019 hard uithaalde naar het grote bedrijfsleven, realiseerden topmanagers zich dat er iets goed mis was. Rutte verweet grote bedrijven dat ze de topsalarissen fors lieten stijgen, terwijl de loonsverhogingen van gewone werknemers hopeloos achterbleven. En als de VVD het grote bedrijfsleven de rug toekeert, dan is er wat aan de hand. Het maatschappelijk sentiment richting ‘corporate Nederland’ was ronduit negatief.

In datzelfde jaar krabde toenmalig VNO-NCW-voorzitter Hans de Boer zich achter de oren. De Boer – die in 2020 met pensioen ging en in 2021 plotseling overleed – lastte op een woensdagmiddag een extra vergadering in voor de top van het bedrijfsleven. Op de agenda: de kloof in de samenleving en het lage vertrouwen tussen overheid, burgers en bedrijfsleven. ‘De zaal zat bomvol,’ herinnert Hans de Jong zich, inmiddels met pensioen maar destijds president van Philips Nederland en lid van het dagelijks...