Waar het hier om gaat, is: hoe voorkomen wij dat in Nederland de staatsfinanciën ontsporen. (…) U stelt nu commissies in die pas over een jaar gaan rapporteren. Dat is buitengewoon onverstandig beleid. Het is niet eens beleid; het is het wegdelegeren van uw verantwoordelijkheid. (…) Daarom zeg ik tegen u: regeer of stap op.’

Het citaat komt uit 2009. De wereld zit in een diepe financiële crisis en aan het woord is toenmalig oppositieleider Mark Rutte. Hij diende een motie van wantrouwen in tegen kabinet Balkenende-IV, omdat het de overheidsfinanciën zou laten ontsporen.

Die commissies waar Rutte op wees, legden vervolgens de basis voor een grote saneringsoperatie van de Nederlandse overheid. Onder leiding van inmiddels premier Mark Rutte werd gedurende zijn eerste en tweede kabinet voor 46 miljard euro aan structurele bezuinigingen en lastenverzwaringen doorgevoerd, midden in de grootste economische crisis die Nederland sinds de Grote Depressie (1929-1936) doormaakte.

De...