Premier Balkenende heeft weinig reden tot tevredenheid als hij terugkijkt op de prestaties van zijn vierde kabinet. Zijn eigen managementinformatiesysteem wrijft het nog eens in: juist op de terreinen die voor het kabinet belangrijk waren, schiet Balkenende IV tekort.

De premier heeft deze week – op de tiende ‘verantwoordingsdag’ uit de geschiedenis – zijn laatste jaarverslag ingeleverd bij de Tweede Kamer. Hij ziet dit Financieel Jaarverslag van het Rijk (FJR) als zijn ‘finale verantwoording’.

Het FJR is het sluitstuk van de jaarlijkse begrotingscyclus van de Rijksoverheid. Dat begint traditioneel met de presentatie van de Rijksbegroting en de Miljoenennota op Prinsjesdag. Tussentijds volgen dan de Voorjaarsnota en de Najaarsnota. Sinds 2000 eindigt de cyclus met ‘gehaktdag’, de verantwoordingsdag op de derde woensdag van mei, anderhalf jaar na de bijbehorende Prinsjesdag.

Op verantwoordingsdag wil de Rijksoverheid, als ware zij een private onderneming, rapporteren over de...