Het is voorbij in een politieke oogwenk. Een paar bijdragen tijdens een twee minuten-debat op 24 juni 2021, waarin de vaste Kamercommissie Justitie en Veiligheid bijeenkomt om te praten over AMBER Alert en het mogelijk stopzetten van het contract van de Nationale Politie met het softwarebedrijf dat deze dienst levert.

Joost Eerdmans (JA21) dient een motie in met het verzoek of de minister de overeenkomst kan verlengen. Lilian Helder (PVV) verschijnt vervolgens achter het spreekgestoelte met een teddybeertje waarop de naam van het product – AMBER Alert – prijkt. Ze laat weten dat het om een ‘kwestie van leven of dood’ gaat en de PVV-fractie pas vertrouwen in de minister heeft als directeur van AMBER alert Frank Hoen dat ook weer heeft. Voorafgaand aan het debat stuurde de ChristenUnie tien door Hoen gedicteerde vragen een op een door aan de minister, met het verzoek op alle kritiekpunten in te gaan.

De motie van Joost Eerdmans kon rekenen op unanieme steun van de Tweede...