Dit jaar trekken alle omroepen weer naar zolder om iedere stoffige verhuisdoos om te keren en in iedere lade van de oude kasten die daar staan op zoek te gaan naar het enkele lid dat daar nog is achtergebleven. Bij programma’s met publiek zal mensen vriendelijk en met enige nadruk worden gezegd ‘dat u toch ook niet wil dat wij binnenkort verdwijnen’. Eigentijdse meet-ups zullen in het teken staan van dialoog en het werven van nieuwe leden. Want wat kost dat nou? Tien euro per jaar? Net twee cappuccino’s op een grootstedelijk terras.

Er worden weer leden geteld. Dat hebben we zo afgesproken, eens in de vijf jaar. Om te kijken of de leden-omroepen nog gedragen worden door de samenleving. Het zullen er nog best veel zijn. Een stuk meer dan – bijvoorbeeld – bij politieke partijen. Maar minder, veel minder dan vijf jaar terug, bij in ieder geval de grotere omroepen.

Star & Boos

Er komt dit jaar een ministeriële herbezinning op het systeem van publieke omroep. Op het...