Het gesprek van de dag, volgens de redactie. Vandaag: overal zien we grootse mannen met grootse ideeën.

Mannen moeten op z’n tijd aan zichzelf laten weten dat ze mannen zijn. Zes jaar geleden liet Geert Wilders zich fotograferen als koene zeeheld voor Veronica Magazine. De foto was een hommage aan de film Michiel de Ruyter, een poging om met terugwerkende kracht (neo-)liberale waarden te injecteren in onze landsgeschiedenis en de plooien (kolonialisme en slavernij) glad te strijken. Destijds protesteerde een actiegroep genaamd Michiel de Rover al tegen de verheerlijking van de Nederlandse, koloniale belangen waar De Ruyter voor vocht. In 2009 poseerde Wilders nog met het koddige gelaat van Hero Brinkman naast hem; gisteren tweette hij de foto opnieuw, voorzien van het bovenschrift ‘Nederland terugveroveren,’ en is Hero – de Trotski van zijn tijd –  stilletjes weggephotoshopt voor Fleur Agema. Onmiddellijk kreeg Twitter een zure VOC-oprisping en werd de...