Op een zonnige junidag in 2021 stond op het Plein voor het Binnenhof openluchtrestaurant ‘Alleen is oké’, met tafeltjes voor één persoon. Theatermaker Marjon Moed wilde daarmee samen met het Centrum Individu en Samenleving (CISA) en het Humanistisch Verbond aandacht vragen voor de achterstelling van alleenwoners. Volgens het CBS leven in Nederland 3.254.000 volwassenen alleen. Ondanks het aantal wordt deze groep structureel benadeeld ten opzichte van samenwoners. Zo worden eenpersoonshuishoudens bij onder andere erfbelasting, gemeentelijke belastingen, eigen bijdragen zorginstellingen, diensten en verzekeringen relatief zwaarder aangeslagen. Terwijl ze wel meebetalen aan partner- en nabestaandenpensioen en de kinderbijslag. ‘Het is tijd voor wederkerige solidariteit,’ stelde de petitie die Moed aanbood.

Vanuit zijn museale woning in Voorburg licht Kees van der Leer, gewezen bedrijfseconoom en frontman van CISA, met taaie vasthoudendheid telefonisch nog eens toe waar...