Op donderdag 16 maart leggen ziekenhuismedewerkers in heel Nederland voor vierentwintig uur het werk neer. Alleen de spoedeisende zorg gaat door. De stakingsbereidheid is historisch hoog.

Nederland is niet het enige land waar zorgpersoneel massaal het werk neerlegt om betere voorwaarden af te dwingen. Begin dit jaar staakten Spaanse zorgmedewerkers drie dagen lang. In het Verenigd Koninkrijk werd zelfs het werk op de spoedeisende hulp stilgelegd. Het tekort aan ongeveer twee miljoen gezondheidswerkers in Europa is acuut voelbaar op het hele continent. De WHO schat dat er in 2030 een wereldwijd tekort zal zijn van vijftien miljoen gezondheidswerkers. Wat kan er worden gedaan om het tij te keren?

Het dreigende zorginfarct

De komende maanden kijkt Vrij Nederland hoe er in ons land en in andere landen wordt gewerkt om het dreigende zorginfarct het hoofd te bieden. Hoe houden we de bevolking gezond? Hoe kunnen we oudere mensen langer thuis laten wonen? Hoe kan in korte tijd meer...