Deze reportage is ook te beluisteren.

‘De waarheid moet boven water komen, daar is N. vanaf dag één duidelijk over. Hij wil graag worden geobserveerd en alle medewerking verlenen. Wel twijfelt hij aan onze onafhankelijkheid. Die zal moeten blijken uit ons eindrapport. Hij weet zeker dat zal blijken hoe slecht hij is behandeld door hulpverlening, politie en reclassering en hoopt dat wij echt aan waarheidsvinding doen. N. beseft niet dat het ons niet gaat om de schuldvraag, maar dat we hem als persoon willen leren kennen.’

Peter Burger is groepsleider in het Pieter Baan Centrum (PBC), de psychiatrische observatiekliniek van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Van Esmee Dedems, die als jurist onderdeel uitmaakt van het onderzoekend team en de verschillende vergaderingen voorzit, mag hij aftrappen. Samen met forensisch milieuonderzoeker Merel Mertens, psycholoog Bert Kunst en psychiater Harold Mees zullen zij N. in opdracht van de rechter onderzoeken.

Dat doen ze...