Vandaag verscheen in de Volkskrant een ingezonden brief op initiatief van Ewald Engelen, Marcia Luyten en Jeroen Smits, die is ondertekend door vele prominenten. In de brief wordt betoogd dat nieuwe steunmaatregelen voor het bedrijfsleven aan strenge voorwaarden moeten voldoen. Bedrijven zouden moeten worden uitgesloten van overheidssteun als ze via constructies minder belasting betalen, niet sociaal rechtvaardig zijn en niet milieuvriendelijk produceren. Ik ben ook gevraagd om de brief mee te ondertekenen en heb dat niet gedaan. Ik leg graag uit waarom.

PAARDENMIDDEL

Ik heb grote twijfels of we de bestrijding van de coronacrisis wel moeten vervlechten met de realisatie van andere politieke doelen, hoe lovenswaardig die ook zijn. Het pleidooi van de briefschrijvers komt er uiteindelijk op neer dat zij bedrijven in acute geldnood door de crisis doelbewust failliet willen laten gaan als die bedrijven in hun ogen niet deugen. Dat is een paardenmiddel. Ik begrijp eigenlijk niet goed...