‘Wat uit ons onderzoek naar voren komt,’ zegt Colin Davis, hoogleraar cognitieve psychologie aan de University of Bristol, ‘is dat hoe iemand zich voelt over de klimaatcrisis en de passiviteit van de overheid, niet wordt beïnvloed door hoe diegene denkt over demonstranten die iets doen wat op negatieve of positieve manier wordt beschreven in nieuwsartikelen.

Het staat buiten kijf dat dit soort acties zeer effectief zijn in het krijgen van aandacht. Daarom hebben we dit gesprek! Ze zijn niet effectief in het populair maken van de activisten – integendeel. Uit ons onderzoek blijkt heel duidelijk dat het hen impopulair maakt. Maar er is geen direct verband tussen hoe mensen over de activisten denken en hoe ze over de kwestie denken. Dit hebben we empirisch onderzocht. Of het nu gaat om de vrouwenstakingsprotesten in Polen over de anti-abortuswetten, om radicalere klimaatacties of de antiracismestrijd, in al deze gevallen zien we hetzelfde: negatief denken over demonstranten...