Liever luisteren dan lezen? Blendle heeft dit verhaal voor je ingesproken.

Zoef! Daar draaide Rutte III sneller dan de wieken van een windmolen: de belasting op uitstoot van CO2 komt er toch. Eerst leek het heftige verzet van de zware industrie in Nederland tegen een CO2-belasting zijn vruchten af te werpen: in het concept klimaatakkoord stond een alternatief systeem en politici van coalitiepartijen uitten hun afkeer van een Nederlandse CO2-belasting.

Maar de doorberekening van dat concept Klimaatakkoord door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) was nog geen uur gepresenteerd (belangrijke conclusie: het alternatief voor de CO2-belasting is broddelwerk), of het kabinet maakte tot grote verrassing van vriend en vijand bekend een CO2-belasting in te voeren. De precieze uitwerking van de kabinetsplannen volgt eind april, als het stof van de Provinciale Statenverkiezingen is neergedaald.

Meestribbelen

Goed nieuws? Ja, op het eerste gezicht zeker. Klimaatdrammers pleiten al jaren...