Voor Geert Wilders was het een ongemakkelijk moment toen Jimmy Dijk, kersvers fractievoorzitter van de SP, hem tijdens het debat over de verkiezingsuitslag bevroeg over de mensen die hun boodschappen en hun energierekening niet kunnen betalen: wat was Wilders van plan voor hen te doen, tijdens de formatieperiode? ‘Die mensen kunnen niet wachten!’

De PVV-leider moest zich in bochten wringen om uit te leggen dat hij óók vond dat die mensen niet konden wachten, maar dat hij de procedure van de formatiegesprekken nu eenmaal niet kon laten doorkruisen door plannenmakerij in de Kamer. Zo leek heel even te gebeuren waar sommige critici op hopen: laat de PVV-leider maar een keer verantwoordelijkheid dragen, dan zien zijn kiezers vanzelf dat hij niet in staat is met echte oplossingen te komen.

Niet lang daarna bleek dezelfde Wilders wél bereid om – ondanks de ‘procedure’ waarachter hij zich tegenover Jimmy Dijk verschool – een aantal moties van de vier onderhandelende...