‘We hebben deze gegevens en verwerken die op een verantwoorde manier – altijd met toestemming – en daarmee maken wij het leven dag in dag uit beter,’ verwoordde de CEO van Google Nederland, Pim van der Feltz, het belang van zijn bedrijf recent bij Buitenhof.

Natuurlijk zegt hij dit; wat moet hij anders? Het bedrijf Google vormt, net als een aantal andere techreuzen, in de kern van wat zij momenteel doet een gevaar voor de mensheid. Dataextractie, -analyse en -opslag door een private partij op dergelijke schaal leidt tot een vorm van macht die we ons niet eens kunnen voorstellen.

Lees ookHet vijfkoppige tech-monster is te groot en het groeit te hard (maar we zouden het ook niet willen missen)21 november 2017

Maar dat erkennen is onverenigbaar met zijn baan. Bij gebrek aan een adequaat politiek antwoord is het nu aan ons, journalisten, burgers en buitenstaanders, om de moloch te bevragen en controleren – ook als dat feitelijk neerkomt op muizenprikjes in een olifantspoot.